Ayetel Kürsi Duası

Ayetel Kürsi Duası

28 Ocak 2018 0 Yazar: Erhan GENÇ

Bakara Suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, tevhid akidesini anlatmaktadır. Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim’in en faziletli ayetidir. Peygamberimizin (s.a.v.) ifadesi ile Ayetel Kürsi Kuran ayetlerinin efendisidir. Dua olarak da okunan bu ayetin faziletlerini sıralayacak olursak;
Peygamberimiz buyuruyor ki; “Kur’an’ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l-kürsi’dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizi) Yine bir başka hadiste, “Uyurken Âyetü’l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz.” buyurulmuştur. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okunmasının sebebini bildiren Hadis-i şerif şu şekildedir: “Kim farz olan her namazın ardından Âyetü’l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır.”

 


Ayetel Kürsi’nin faziletleri ile ilgili olarak daha birçok Hadis-i Şerif görmek mümkündür. Dualar bölümünde anılan ve Kuran ayetlerinin efendisi olan Ayetel Kürsi aşağıdaki şekilde okunmaktadır. Arapçası, Türkçe okunuşu ve Meali (Anlamı) aşağıdaki gibidir:

OKUNUŞU: “Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard. Men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih. Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm. Ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min ‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.”
ANLAMI: Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel Kürsi ile ilgili olarak daha kapsamlı bilgi almak yahut diğer duaları sağlam kaynaklardan öğrenmek isterseniz www.namazsuresi.com Namaz Suresi çalışmasına göz atmanızı öneririz.