DOĞRU UYGULAMA İÇİN DOĞRU FİRMA

DOĞRU UYGULAMA İÇİN DOĞRU FİRMA

13 Haziran 2017 3 Yazar: Erhan GENÇ

Uygulama yazılımlarını üreten, ihtiyaçlar doğrultusunda yazılımları kodlayan ve bilgisayarlara entegre edenlere yazılım firmaları denir. Bu firmalar, müşterilerinin iş koluna ve ihtiyaçlarına göre istenilen yazılımı oluştururlar. Ardından oluşturulan yazılım, kullanılacağı bilgisayara yüklenir. Doğru bir yazılım kullanmak firmalara hem maddi olarak fayda sağlarken, hem de zaman dan kazanmalarını ve işlerini daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar. Burada en önemli konu; doğru yazılım için doğru yazılım firmasının tercih edilmesidir. Yazılım firmaları ; müşterilerinden gelen talep doğrultusunda öncelikle, müşterisinin işini araştırıp analiz eder. Detaylı bir şekilde gerçekleştirilen bu araştırma işinin ardından, gerekli yazılım hazırlanır. Hazırlanan yazılımın kullanımı başladıktan sonra düzenli olarak kontrol edilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Yazılım firmasından yana tercih yaparken yazılım ağırlıklı çalışan ve her türlü teknik sıkıntı ile ilgili olarak satış sonrasında tam destek sağlayan firmalar tercih edilmelidir. Yazılım firması teknoloji ile birlikte hareket ederken, müşteri gereksinimlerini göz önünde bıulundurmalı ve hazırladığı ürünü bu yönde geliştirmelidir.

Yazılım , elektronik aletlerin belirtilen işi yapabilmeleri için, alet içine yüklenen programların tümüne verilen isimdir. Bilgisayar yazılımları, bilgisayarın belirtilen işlevleri yerine getirmesi için bilgisayara ne yapacağını söyleyen, onu yöneten komutların, kodlanmasıdır. Bilgisayarlar ve diğer tüm elektronik aygıtlar, yüklenen bu kodlamalar sayesinde, onlardan beklenen işlevleri yerine getirebilirler. Yazılım iki çeşittir. Bunlar; işletim sistemi yazılımları ve uygulama yazılımları. İşletim sistemi yazılımları, kullanılan belli başlı işletim sistemleri arasından bilgisayara yüklenmiş olan yazılımın, bilgisayarın açılmasından kapandığı zamana dek görev yapan, bilgisayarın çalışmasını sağlayan ana yazılımıdır. Uygulama yazılımları ise kullanıcının isteği doğrultusunda, bilgisayarın kullanım amacına uygun olarak seçilen, belli bir problem çözümü amaçlı olarak yüklenen yazılımlardır. Uygulama yazılımları, işletim sistemi yazılımlarına uygun olarak seçilir yani ana yazılıma uygun olmalıdır.

İşlerin büyük kısmının bilgisayarlar tarafından ve online olarak yapıldığı günümüzde, iş yükünün çoğunu alan bilgisayarlar ve bilgisayar yazılımları, işlerin düzenli ve doğru bir şekilde işleyişini sürdürmesi bakımından son derece önemlidir. Firmalar için bu derece önemli bir konumda yer alan bilgisayarların, yazılımlarının oluşturulması konusunda, konusunda uzman, bilgi sahibi ve profesyonel yazılımcılardan destek almak, hem maddi olarak hem de işlerinizin daha hızlı sürede gerçekleşmesi için önemlidir. Doğru yazılım için doğru yazılım firması tercih edilmesi, hem yazılımın oluşturulması sırasında, hem de yazılımın kullanım aşamalarında firmalara fayda sağlayacaktır.  www.codex.com.tr