Güneş Enerjisi Panelleri Hakkında

Güneş Enerjisi Panelleri Hakkında

13 Temmuz 2018 0 Yazar: Erhan GENÇ

Güneş Enerjisi Panelleri Hakkında

Yaşam düz bir çizgi değil ve sürekli olarak ivme kaydediyor ve gün geçtikçe insanların karşısına yeni yeni kavramlar ve teknolojik ürünler çıkıyor.  Bu biraz da arz talep meselesine bağlı olarak ortaya çıkan bir durum ve kimi zaman teknolojide yaşanan gelişmeleri takip etmekte insan zorlanabiliyor. Son yıllarda işte bu arz talep gereksinimine bağlı olarak karşımıza çıkan kavram yenilebilir enerji sistemleri ve dünyanın birçok yerinde de yenilebilir enerji sistemleri deyince akla ilk gelen güneş enerjisi sistemleri. Çünkü güneş her yerde ve az bir güneş olsa bile rahatlıkla güneş ışıklarından yararlanarak ısınma, elektrik gibi gereksinimler için enerji üretilerek kullanılabiliyor. Güneş enerjisi sistemlerinin olmazsa olmazı ise güneş enerjisi panelleri. Zira solar panel olarak da adlandırılan bu ünitelerin temel görevi güneş ışınlarını soğurarak elektrik elde edilmesini sağlamak. Bunun için üzerlerinde hücreler bulunuyor ve bu hücreler vasıtasıyla bu işlemi yapıyorlar.

 

Güneş Enerjisi Sistemlerinin Yenilebilir Enerji Sistemindeki Yeri

 

Güneş enerjisi panelleri güneş enerjisi sistemlerinin böylesine majör bir parçası iken güneş enerjisi sistemlerinin yenilebilir enerji sistemlerinde olan yerine de kısaca bakmak gerekir ise bugün birçok bu alanda yatırımın yapıldığını, dünyanın hemen her yerinde az bir güneş olsa bile kullanıldığını ve bu alanda teknolojik anlamda ciddi ilerlemeler kaydedildiğini söylemek mümkündür. Kurulum maliyetleri açısından bakıldığında da rüzgar, hidro güç, biokütle, jeotermal ve dalga gibi yenilebilir enerji sistemlerine göre daha uygun maliyetli olduğunu söylemek mümkün.

Tüm bunlara ilaveten solar paneller her yere kurulabilmekte ve insanlar şebekeye bağlanarak kendisine fazla gelen elektriği rahatlıkla satabilmekteler ki tüm bunlar da bu sistemin en önemli avantajları olduğundan yenilebilir enerji sistemleri deyince mevcut teknoloji itibarıyla akla ilk gelen elbette güneş enerjisi sistemleri oluyor.

Güneş Enerjisi Paneli Kullanmanın Avantajları

Güneş enerjisi panelleri olmadan elbette güneş enerjisi sistemleri olmaz ama bu panellerin diğer yenilebilir enerji sistemlerindeki üniteler ile örneğin rüzgar türbinleri ile kıyaslandığında temel avantajları şunlardır:

 • Bakımları oldukça kolaydır
 • Kişiden bağımsızdırlar
 • Verimlilik açısından değişik alanlarda kullanılabilecek güneş panelleri olduğundan alternatifler çok daha fazladır
 • Çevre dostu ürünlerdir
 • Bu alanda çok daha fazla know how vardır.

Güneş Paneli Alırken Bilinmesi Gerekenler

Güneş enerjisi panelleri alınırken dikkat edilmesi gereken kimi hususlar şunlardır:

 • Verimlilik oranı
 • Kullanılacak yere göre doğru ürün olması
 • Garanti süresi
 • Ürünün CE işareti olup olmadığı
 • Size hizmet sağlayan firmanın bu alandaki deneyimi referansları
 • Üretici firma
 • Doğru fizibilite çalışması yaparak yeterli kapasitede olan panelin seçimi.
 • Fiyatı
 • Kullanılan malzeme